[]
[]

Rezerwacje

/

Zasady rezerwacji

ZASADY REZERWACJI POBYTU W OBIEKCIE „ZAMEK RAJSKO”


I. INFORMACJE OGÓLNE
Doba hotelowa w Zamku Rajsko obowiązuje od godziny 10 w dniu przyjazdu do godziny 12 w dniu wyjazdu.
Podane ceny są cenami brutto.
Do udostępnienia Gościom obiektu „Zamek Rajsko” wymagane jest zawarcie pisemnej umowy najmu, której wzór udostępniony jest wraz z niniejszymi Zasadami Rezerwacji.


II. SPOSÓB DOKONANIA REZERWACJI
Rezerwacji pobytu można dokonać:
1) poprzez przesłanie zamówienia rezerwacyjnego pocztą e-mail z podaniem terminu rezerwacji, danych kontaktowych, w tym telefonu kontaktowego Gościa,
2) poprzez telefoniczne zamówienie pobytu.
Po dokonaniu rezerwacji w opisany powyżej sposób na adres poczty elektronicznej Gościa albo inny wskazany adres korespondencyjny albo sms-em zostanie wysłane „Potwierdzenie rezerwacji Zamku Rajsko”. Warunkiem koniecznym dla dokonania wiążącej rezerwacji jest uiszczenie przez rezerwującego Gościa zadatku w wysokości 30% całkowitej wartości zamówienia w ciągu 48 godzin od daty otrzymania „Potwierdzenia rezerwacji Zamku Rajsko” na rachunek bankowy:

Spagro Sp. z o.o. Poznań ul. Sienkiewicza 22
nr konta bankowego: PL50 1540 1056 2105 8313 3273 0001
BOŚ S.A. ul. Żelazna 32, 00-832 Warszawa
kod SWIFT: EBOSPLPW

tytułem: rezerwacja pobytu w Zamku Rajsko z podaniem wybranego terminu.
Po otrzymaniu „Potwierdzenia rezerwacji Zamku Rajsko” na wybrany termin do czasu wpłaty zadatku rezerwacja ma status: „zablokowany, niepotwierdzony- rezerwacja wstępna ”. Rezerwacja nie zostanie dokonana skutecznie w przypadku braku wpłaty zadatku. Jeżeli pomimo otrzymania „Potwierdzenia rezerwacji Zamku Rajsko” środki nie zostaną zaksięgowane na wyżej wskazanym rachunku bankowym w ciągu 48 godzin od otrzymania potwierdzenia dokonania rezerwacji, rezerwacja traci status zablokowanej, a środki, które wpłyną po upływie terminu 48 godzin zostaną zwrócone niezwłocznie Gościowi bez odsetek, chyba że strony uzgodnią inaczej. Pozostała kwota stanowiąca 70% całkowitej wartości zamówienia musi zostać uiszczona przez Gościa najpóźniej na 72 godziny przed dniem przyjazdu. Jeżeli środki nie zostaną zaksięgowane na wyżej wskazanym rachunku bankowym w terminie 72 godzin przed dniem przyjazdu, rezerwacja zostaje anulowana, a wpłacony przez Gościa zadatek przepada. Za datę dokonania wpłat uznaje się datę uznania wyżej wskazanego rachunku bankowego. Otrzymanie zadatku i pozostałej opłaty za pobyt zostanie udokumentowane paragonem lub fakturą.


III. ANULOWANIE REZERWACJI
1) W przypadku rezygnacji z zarezerwowanego pobytu Gość zostanie obciążony opłatą za rezygnację w wysokości:
a) rezygnacja na 72 godziny i więcej przed planowanym przyjazdem – bez opłat - pełny zwrot kwoty zadatku,
b) do 72 godzin przed planowanym przyjazdem – opłata za rezygnację równa jest kwocie zadatku,
c) w przypadku braku przybycia bez anulowania rezerwacji - 100% wartości zarezerwowanego pobytu.
Różnica pomiędzy dokonaną wpłatą z tytułu rezerwacji a opłatą za rezygnację (jeśli taka wystąpi) zostanie zwrócona Gościowi przelewem na rachunek bankowy.


IV. SKRÓCENIE POBYTU
Skrócenie pobytu jest traktowane jak rezygnacja po terminie anulacji, a więc wiąże się z uregulowaniem całkowitej wartości zamówienia.


V. AKCEPTACJA REGULAMINU
Dokonanie rezerwacji i wpłata zadatku zgodnie z powyższą procedurą oznacza akceptację niniejszych zasad.

VI. DANE OSOBOWE
Wszelkie dane osobowe podane przez Gościa w procesie rezerwacji będą wykorzystywane wyłącznie w celu umożliwienia pełnego toku rezerwacji pobytu w Obiekcie „Zamek Rajsko”.

 

 

Projekt i wykonanie: Programa.pl

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.